Kázané slovo » Doktrinálné okruhy » Cirkev

Získavanie duší pre Ježiša

Vyučovanie predstavuje Biblický plán získavania duší pre Božie kráľovstvo. Pomáha členom zboru nájsť správny pohľad, postoj, charakter, a spôsob pre získavanie duší. Preskúmajte osvedčený prístup k otázke záchrane duší. Staňte sa svedkami Krista a vyznávačmi, čo poznajú a použijú Božie plány pre získanie ľudí, ktorých Vám Pán Boh zveril na zodpovednosť.


Šírenie evanjelia
1. Získavanie duši pre Ježiša (1) - celkový náčrt pre zbor Luk 5,1-11 #661 18.04-2012
2. Získavanie duši pre Ježiša (2) - svedectvo a motívy Luk 5,5-11 #670 16.05-2012
3. Získavanie duši pre Ježiša (3) – charakter tých čo získavajú Luk 5,1-11 #673 23.05-2012
4. Získavanie duši pre Ježiša (4) – čo máme k dispozícii Rim 1,18-23 #676 30.05-2012
5. Získavanie duši pre Ježiša (5) – získanie pozornosti Sk 17,17-21 #679 06.06-2012
6. Získavanie duši pre Ježiša (6) – Druhy prístupov (1) k seba spravodlivým Luk 18,9-14 #680 13.06-2012
7. Získavanie duší pre Ježiša (7) – Druhy prístupov (2) k ľahkovážnym Jan 4,6-29 #683 20.06-2012
8. Získavanie duší pre Ježiša (8) – Druhy prístupov (3) k ateistom Rim 1,18-32 #688 27.06-2012


Tieto kázne boli z Božej milosti prednesené na Biblických hodinách v roku 2012 v Reformovanom baptistickom zbore Soli Deo Gloria Žilina.