Kázané slovo » Doktrinálné okruhy » Cirkev

Duchovné dary
1. Duchovné dary - Jazyky (1) - úvod a charakter 1 Sk 2,1-18 Základy viery #591 30.10-2011
2. Duchovné dary - Jazyky (2) - charakter 2 1Kor 14,1-5; 12-19 Základy viery #596 06.11-2011
3. Duchovné dary - Jazyky (3) - význam a použitie 1Kor 14,21-22 Základy viery #600 13.11-2011
4. Duchovné dary - Jazyky (4) - prítomnosť dnes a dôsledky pre nás Heb 2,1-4 Základy viery #601 20.11-2011
5. Duchovné dary - Výklad jazykov 1Kor 14,27 Základy viery #604 20.11-2011