Kázané slovo » Doktrinálné okruhy » Cirkev

Duchovné dary
1. Pastor (1) – priblíženie pojmu pastora Ef 4,7-16 Pastor #950 11.05-2014
2. Pastor (2) – priblíženie dôležitosti daru Ef 4,7-16 Pastor #954 25.05-2014
3. Pastor (3) – priblíženie práce pastora - objekt, nástroj, podstata Sk 20,17-32 Pastor #958 01.06-2014
4. Pastor (4) – priblíženie práce pastora - prehľad činností Sk 20,17-21 Pastor #961 08.06-2014
5. Pastor (5) – priblíženie práce pastora - motívy práce 2Kor 5,11-21 Pastor #964 15.06-2014
6. Pastor (6) – priblíženie práce pastora - ťažkosti v práci 2Kor 8,11-21 Pastor #966 22.06-2014
7. Pastor (7) – priblíženie práce pastora - radosti v práci 2Kor 4 Pastor #972 06.07-2014
8. Pastor (8) – rozlíšenie daru - dôvody 1Tim 3,1 Pastor #1005 14.09-2014