Kázané slovo » Doktrinálné okruhy » Cirkev

Miestne zhromaždenie
1. Ako neupadnúť do osídiel falošného evanjelia Galatským List Galatským #322 22.07-2009
2. Vystríhajte sa falošných prorokov Mat 7,15-20 Kázeň na vrchu #581 02.10-2011