Kázané slovo » Doktrinálné okruhy » Cirkev

Miestne zhromaždenie
1. Priorita kázania Mk 6,7-32 Evanjelium podľa Marka #477 09.01-2011