Kázané slovo » Doktrinálné okruhy » Cirkev

Miestne zhromaždenie
1. Biblický mandát pre spoločné zborové modlitebné stretnutia (1) Mat 18,19-20 Zborové modlitebné stretnutia   #190 19.09-2008
2. Biblický mandát pre spoločné zborové modlitebné stretnutia a jeho prospech (2) Mat 18,19-20 Zborové modlitebné stretnutia   #192 24.09-2008
3. Praktické aspekty a charakter spoločných zborových modlitebných stretnutí Mat 18,19-20 Zborové modlitebné stretnutia   #196 01.10-2008
4. Zborové prosebné modlitebné stretnutia Sk 1,13-14 #639 29.02-2012