Kázané slovo » Doktrinálné okruhy » Cirkev

Miestne zhromaždenie
1. Veľká noc a Vianoce - ako sa ku ním postaviť Rim 14,5-6 #588 19.10-2011