Kázané slovo » Doktrinálné okruhy » Cirkev

Miestne zhromaždenie
1. Biblické volanie k učeniu sa doktrín v zbore Sk 18,1-11 Základy viery #496 23.03-2011