Kázané slovo » Doktrinálné okruhy » Cirkev

Misia
1. Evanjelium národom - misia Rímskym 1,5 List Rimskym #118 18.11-2007