Kázané slovo » Doktrinálné okruhy » Cirkev

Služba deťom
1. Nedeľná škola - volanie do žatvy a rozlíšenie učiteľa Luk 10,2 Nedeľná škola #185 08.08-2008
2. Nedeľná škola - rozličná pomoc v žatve Luk 10,2 Nedeľná škola #186 14.08-2008
3. Biblicko-evanjelizačná služba ďeťom v 21. storočí (1) - základy Biblicko-evanjelizačná služba ďeťom v 21. storočí H #442 24.04-2010
4. Biblicko-evanjelizačná služba ďeťom v 21. storočí (2) - obsah Biblicko-evanjelizačná služba ďeťom v 21. storočí H #443 24.04-2010
5. Biblicko-evanjelizačná služba ďeťom v 21. storočí (3) - motivácia Biblicko-evanjelizačná služba ďeťom v 21. storočí H #444 24.04-2010