Kázané slovo » Doktrinálné okruhy » Cirkev

Služba deťom
1. Nedeľná škola - volanie do žatvy a rozlíšenie učiteľa Luk 10,2 Nedeľná škola #185 08.08-2008
2. Nedeľná škola - rozličná pomoc v žatve Luk 10,2 Nedeľná škola #186 14.08-2008