Kázané slovo » Doktrinálné okruhy » Cirkev

Ustanovenia - Krst a Večera Pánova
1. To činte na moju pamiatku 1Kor 11,23-26 #63 03.12-2006
2. Večera Pánova (1) – prvotné priblíženie 1Kor 11:17-34 Základy viery #531 26.06-2011
3. Večera Pánova (2) – prospech, príjemca, a rozličné otázky 1Kor 10,15-21 Základy viery #533 03.07-2011
4. Večera Pánova (3) – príprava 1Kor 11,17-34 Základy viery #534 10.07-2011
5. Vodný krst veriaceho Sk 2,22-41 #80 10.06-2007
6. Krst (1) – prvotné priblíženie Sk 8:26-38 Základy viery #524 12.06-2011
7. Krst (2) - prekonanie prekážok Sk 8:31-38 Základy viery #528 19.06-2011
8. Krst (3) – dva chybné názory Sk 2,37-41 Základy viery krst odpustenie a krst krst nemluvniat v presbyterianizme #1359 13.11-2016
9. Krst (4) – praktické otázky Sk 2,37-41 Základy viery krst praktické otázky detaily praktizovania oblečenie na krst fyzická príprava na krst pozývanie iných na krst duchovná príprava na krst #1360 13.11-2016