Kázané slovo » Doktrinálné okruhy » Cirkev

Ustanovenia - Krst a Večera Pánova
1. To činte na moju pamiatku 1Kor 11,23-26 #63 03.12-2006
2. Večera Pánova (1) – prvotné priblíženie 1Kor 11:17-34 Základy viery #531 26.06-2011
3. Večera Pánova (2) – prospech, príjemca, a rozličné otázky 1Kor 10,15-21 Základy viery #533 03.07-2011
4. Večera Pánova (3) – príprava 1Kor 11,17-34 Základy viery #534 10.07-2011