Kázané slovo » Doktrinálné okruhy » Pán Ježiš Kristus

Jeho osoba
1. 6 výnimočností o Kristovi Ján 3,22-36 evanjelium Novozmluvné udalostiPosolstvo Jána Krstiteľa H #415 14.03-2010
2. Mocná autorita Krista Mat 7,28-29 Kázeň na vrchu #589 23.10-2011