Kázané slovo » Doktrinálné okruhy » Posledné veci

Druhý príchod Pána Ježiša
1. Hľaďte, bdejte a modlite sa Mk 13,1-37 Evanjelium podľa Marka Druhý príchodPosledné časyZnamenia doby #526 12.06-2011