Kázané slovo » Doktrinálné okruhy » Poznanie Boha

Písmo Sväté
1. Žalmy (20) - Nádherný skúsenostný žalm o Božom Slove Žalm 119 Prehľad knihy Žalmov #565 07.09-2011