Kázané slovo » Doktrinálné okruhy » Poznanie Boha

Písmo Sväté
1. Prvotné zoznamenie sa s obsahom Biblie Základy viery #373 09.12-2009