Kázané slovo » Doktrinálné okruhy » Poznanie Boha

Písmo Sväté
1. Dôležitosť vykladania Písma Neh 8,1-8 Úvod do Hermeneutiky H #294 28.05-2009
2. Hľadanie významu textu Písma Neh 8,1-8 Úvod do Hermeneutiky H #293 29.05-2009
3. Aplikácia textu Písma pre dnešok Neh 8,1-8 Úvod do Hermeneutiky H #292 30.05-2009
4. Vykladanie Božieho slova biblickými princípmi 2Pet 1,1 - 2,3 Úvod do Hermeneutiky #321 15.07-2009