Kázané slovo » Doktrinálné okruhy » Spasenie

Ospravedlnenie
1. Spravodlivosť, ktorú potrebujeme Rímskym 1,17 List Rimskymevanjelium Epištolové výroky #123 06.01-2008
2. Martin Luther - ospravedlnenie z viery Rim 1,16-17 Nasledujte takú vieru (Heb 13:17) #594 02.11-2011