Kázané slovo » Doktrinálné okruhy » Spasenie

Zmŕtvychvstanie
1. Vzkriesenie a jeho dopad na naše životy 1Kor 15 Vzkriesenie   #77 08.04-2007
2. Vzkriesenie a jeho význam 1Kor 15 Vzkriesenie #29 13.04-2007
3. Ako Kristovo vzkriesenie odpovedá na pochybnosti o našom vzkriesení 1Kor 15,20 evanjelium Epištolové výroky #270 12.04-2009