Kázané slovo » Pastoračné okruhy » Kresťanove milosti

Cnosti
1. Nájdenie najväčších odpovedí u Krista 1Kral 10,2-4 evanjelium Starozmluvné udalosti #391 10.01-2010