Kázané slovo » Pastoračné okruhy » Kresťanove milosti

Ovocie Ducha
1. Ovocie Ducha je dobrotivosť Galatským 5,22 List GalatskýmOvocie Ducha #4 16.03-2007
2. Ovocie Ducha je krotkosť Galatským 5,22 List GalatskýmOvocie Ducha #2 06.04-2007
3. Ovocie Ducha je láska Galatským 5,22 List GalatskýmOvocie Ducha #9 25.01-2007
4. Ovocie Ducha je nežnosť (dobrota) Galatským 5,22 List GalatskýmOvocie Ducha #5 23.02-2007
5. Ovocie Ducha je pokoj Galatským 5,22 List GalatskýmOvocie Ducha #7 08.02-2007
6. Ovocie Ducha je radosť Galatským 5,22 List GalatskýmOvocie Ducha #8 01.02-2007
7. Ovocie Ducha je vernosť Galatským 5,22 List GalatskýmOvocie Ducha #3 23.03-2007
8. Ovocie Ducha je zhovievavosť Galatským 5,22 List GalatskýmOvocie Ducha #6 15.02-2007