Kázané slovo » Pastoračné okruhy » Kresťanove milosti

Ovocie Ducha
1. Ovocie Ducha je dobrotivosť Galatským 5,22 List GalatskýmOvocie Ducha #4 16.03-2007