Kázané slovo » Pastoračné okruhy » Kresťanove milosti

Ovocie Ducha
1. Ovocie Ducha je krotkosť Galatským 5,22 List GalatskýmOvocie Ducha #2 06.04-2007