Kázané slovo » Pastoračné okruhy » Kresťanove milosti

Ovocie Ducha
1. Ovocie Ducha je nežnosť (dobrota) Galatským 5,22 List GalatskýmOvocie Ducha #5 23.02-2007