Kázané slovo » Pastoračné okruhy » Kresťanove milosti

Ovocie Ducha
1. Ovocie Ducha je radosť Galatským 5,22 List GalatskýmOvocie Ducha #8 01.02-2007