Kázané slovo » Pastoračné okruhy » Kresťanove milosti

Ovocie Ducha
1. Ovocie Ducha je zhovievavosť Galatským 5,22 List GalatskýmOvocie Ducha #6 15.02-2007