Kázané slovo » Pastoračné okruhy » Kresťanove milosti

Viera
1. Učeníci a potreba viery Mk 9,14-29 Evanjelium podľa Marka #488 13.03-2011
2. Nádherná viera vo vzkrieseného Krista Mk 16,1-20 Evanjelium podľa Marka #546 07.08-2011
3. Otváranie knihy Numeri a jej úžitok cirkvi Num 1,1 Numeri úvod\\Numeri #592 30.10-2011