Kázané slovo » Pastoračné okruhy » Kresťanove milosti

Viera
1. Otváranie knihy Numeri a jej úžitok cirkvi Num 1,1 Numeri úvod\\Numeri #592 30.10-2011