Kázané slovo » Pastoračné okruhy » Manželstvo a rodina

Príprava na manželstvo
1. Chodenie (1) - úvod Veľp 2,3-7 Príprava na manželstvo #566 11.09-2011
2. Chodenie (2) - cieľ, dĺžka, plán Jer 2,1-6 Príprava na manželstvo #622 08.01-2012
3. Chodenie (3) - zásady, čistota, schôdzky, zodpovedanie sa Gen 24,60-67 Príprava na manželstvo #624 15.01-2012