Kázané slovo » Pastoračné okruhy » Manželstvo a rodina

Príprava na manželstvo
1. Príprava na manželstvo (1) - mandád a príprava muža Pr 5,1-23 Príprava na manželstvo #586 16.10-2011
2. Príprava na manželstvo (2) - oblasti prípravy ženy Pr 31,10-31 Príprava na manželstvo #590 23.10-2011