Kázané slovo » Pastoračné okruhy » Nebezpečenstvá a odpadnutia

Útoky od diabla
1. Diablove zákerné úmysly oproti veriacim 2Kor 2,4-11 #79 29.04-2007