Kázané slovo » Pastoračné okruhy » Nebezpečenstvá a odpadnutia

Falošné evanjelium
1. Ako neupadnúť do osídiel falošného evanjelia Galatským List Galatským #322 22.07-2009