Kázané slovo » Pastoračné okruhy » Nebezpečenstvá a odpadnutia

Hanbenie sa za Pána
1. Hriech hanbenia sa za Pána Ježiša Krista Mk 8,38 Kresťanský život #58 29.10-2006