Kázané slovo » Pastoračné okruhy » Obrátenie

Obrátenie
1. Boh, ktorý zachraňuje najväčších vinníkov 2Kro 33,13 evanjelium Starozmluvné udalosti #392 24.01-2010