Kázané slovo » Pastoračné okruhy » Obrátenie

Pokánie
1. Túžby človeka v pokání Žalm 51,1-9 evanjelium Z vyučujúcich kníh #230 18.01-2009
2. Poznanie hriechu v pokání Žalm 51,1-7 evanjelium Z vyučujúcich kníh #228 11.01-2009