Kázané slovo » Pastoračné okruhy » Osobné stíšenia

Modlitba
1. Prijatie modlitby Luk 18,9-14 evanjelium PodobenstváFarizej a publikán H #254 01.03-2009