Kázané slovo » Pastoračné okruhy » Osobné stíšenia

Modlitba
1. Zápas o modlitebné stíšenia Luk 5,16 #325 29.07-2009