Kázané slovo » Pastoračné okruhy » Osobné stíšenia

Rozjímanie
1. Rozjímanie nad Božím Slovom Žalm 1,2 #122 16.12-2007
2. Žalmy (20) - Nádherný skúsenostný žalm o Božom Slove Žalm 119 Prehľad knihy Žalmov #565 07.09-2011