Kázané slovo » Pastoračné okruhy » Spoločenstvo s Bohom

Božie Otcovstvo
1. Otče náš-1. Druhy Božieho Otcovstva Mat 6,9b Kázeň na vrchuModlitba Pánova Božie Otcovstvo #353 01.11-2009
2. Otče náš-2. Výsady Božieho Otcovstva Mat 6,9b Kázeň na vrchuModlitba Pánova Božie Otcovstvo #357 08.11-2009
3. Otče náš-3. Vznešený charakter Božieho Otcovstva Mat 6,9b Kázeň na vrchuModlitba Pánova Božie Otcovstvo #359 15.11-2009
4. Otče náš-4. Povinosti plynúce z Božieho Otcovstva Mat 6,9b Kázeň na vrchuModlitba Pánova Božie Otcovstvo #363 22.11-2009
5. Otče náš-5. Zápas o skúsenosť Božieho Otcovstva Mat 6,9b Kázeň na vrchuModlitba Pánova Božie Otcovstvo #364 29.11-2009