Kázané slovo » Pastoračné okruhy » Spravovanie života

Zmysel života
1. Zmysel a cieľ ľudského života 1Kor 10,31 evanjelium Epištolové výroky #106 26.08-2007