Kázané slovo » Tématicky » Podobenstvá > Chlieb života

1. Ježiš – chlieb života Jan 6,35 evanjelium chlieb chlieb života kŕmenie sa vierou #1422 26.03-2017