Kázané slovo » Tématicky » Spoločenstvo s Bohom

Spoločenstvo s Bohom Otcom, Synom a Duchom Svätým.

Spoločenstvo s Trojjediným Bohom – najkrajšie privilégium a predsa tak málo poznané. Pre jedných je vecou nestálych pocitov, pre iných iba neosobným rituálom. Prečo? Lebo málo poznáme, čo nám Boh hovorí o spoločenstve s Ním. Náš nízky pohľad nás necháva nepohnutých a  pritom nie je dôvod, aby sme tento pohľad ďalej v nás živili. Keby sme len trošku viac vedeli, čo za spoločenstvo nám je z milosti darované.  Tušíme vôbec, čo je to za spoločenstvo, ktoré máme s Bohom a On s nami? Ak sa nám podarí odhaliť niečo málo z toho, verím, že budeme po návrate domov zmenení. To je naša modlitba a pozvanie prísť na trojdňové sústredenie a okrem iného otvárať jednu z najkrajších a najmocnejších právd Písma.


1. (1) Spoločenstvo s Bohom ako realita pre veriacich 1Jan 1,1-4 #549 12.08-2011
2. (2) Spoločenstvo s Otcom v láske 1Jan 4,7-19 #550 13.08-2011
3. (3) Spoločenstvo so Synom v osobnej milosti Jan 1,14-17 #553 13.08-2011
4. (4) Spoločenstvo so Synom v zaplatenej milosti Fil 3,1-16 #554 14.08-2011
5. (5) Spoločenstvo s Duchom Svätým Jan 16,1-15 #551 14.08-2011


Vyučovania boli zostavené podľa knihy Communion with God the Father, Son, and Holy Ghost (1657) od anglického puritána menom John-a Owen-a (1616-1683).  Jeho dielo patrí medzi vrcholové diela v histórii cirkvi na tému spoločenstva s Bohom. Kázne tu však nie sú kópia alebo číre prerozprávanie knihy. Analógia s tým, keď pastor ide na konferenciu, podučí sa z Písma od zbožnejších mužov a je presvedčený, pohnutý a chce doniesť zhromaždeniu tiež na zbudovanie. Sám zoberie a prejde materiál s otvoreným Písmom, modlitebne zváži a pripraví. Všetko skúmajme a dobré podržme.  Bude sa čo najviac držať štruktúry ako Owen poňal túto tému. Kde však nie je jasný alebo presvedčivý, nepoužije sa.  Vyučovania zahŕňajú zjednodušené a skrátené podanie pôvodnej knihy, doplnené o moderné ilustrácie a o ďalšie verše z Biblie. Owen je veľmi náročný a vyžaduje pozornosť, ale keď sa otvorí, je úžasným požehnaním. Počúvajme s pohľadom, čo je prinášané z Božieho Slova, ktoré má byť vysvetlené a aplikované ako Owenom, tak kazateľom na náš úžitok.

 

Tieto kázne boli z Božej milosti prednesené na letnom zborovom sústredení v auguste 2011 v Reformovanom baptistickom zbore Soli Deo Gloria Žilina.

 

Objednať si mp3 nosič s nahrávkami vyššie pre osobný archív alebo na darovanie pre iných. [viac tu]

 

Objednať si SPRIEVODNÚ BROŽÚRU s podrobnou osnovou a miestom pre poznámky pri počúvaní. Takto vám vznikne hodnotná brožúra na uchovanie vo vašej knižnici, ku ktorej sa môžete vracať. Veľmi odporúčame. [viac tu vrátane ukážky]