Kázané slovo » Tématicky » Spoločenstvo s Bohom

Spoločenstvo s Bohom Otcom, Synom a Duchom Svätým.

Spoločenstvo s Trojjediným Bohom – najkrajšie privilégium a predsa tak málo poznané. Pre jedných je vecou nestálych pocitov, pre iných iba neosobným rituálom. Prečo? Lebo málo poznáme, čo nám Boh hovorí o spoločenstve s Ním. Náš nízky pohľad nás necháva nepohnutých a  pritom nie je dôvod, aby sme tento pohľad ďalej v nás živili. Keby sme len trošku viac vedeli, čo za spoločenstvo nám je z milosti darované.  Tušíme vôbec, čo je to za spoločenstvo, ktoré máme s Bohom a On s nami? Ak sa nám podarí odhaliť niečo málo z toho, verím, že budeme po návrate domov zmenení. To je naša modlitba a pozvanie prísť na trojdňové sústredenie a okrem iného otvárať jednu z najkrajších a najmocnejších právd Písma.


1. (1) Spoločenstvo s Bohom ako realita pre veriacich 1Jan 1,1-4 #549 12.08-2011
2. (2) Spoločenstvo s Otcom v láske 1Jan 4,7-19 #550 13.08-2011
3. (3) Spoločenstvo so Synom v osobnej milosti Jan 1,14-17 #553 13.08-2011
4. (4) Spoločenstvo so Synom v zaplatenej milosti Fil 3,1-16 #554 14.08-2011
5. (5) Spoločenstvo s Duchom Svätým Jan 16,1-15 #551 14.08-2011