Kázané slovo » Tématicky » Veľká noc

1. Znamenia v udalostiach ukrižovania Mat 27,27-56 ukrižovanie Krista znamenia z ukrižovanie #1431 14.04-2017
2. Znamenia v udalostiach vzkriesenia Mat 27,57-28,20 vzkriesenie Krista znamenia zo vzkriesenia praktické dopady vzkriesenia hrob bohatého človeka vzkriesenie niektorých svätých po vzkriesení Krista nový hrob stráž pri hrobe #1432 16.04-2017