Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
07.09.2014
10:00 Žilina
Boh histórie
Dan 10,21-12,4

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 139
Ty si ma, Pane, preskúmal (2)
Sk 17,16-34
Dan 10,20-12,4
Dan 10,21 & 11,2 - kázeň
Boh naspäť je v nebi
Téma obsahuje potvrdenie, že (1) Boh má zvrchovaný plán a vládne. Je pre nás skrytý, ale tu z neho niečo zjavuje Danielovi. (2) Tu je zjavená celá história až do skonania sveta v troch častiach : (i) zvyšní perzskí králi, (ii) boje medzi severným a južným kráľovstvom, (iii) konanie SZ antikrista Antiocha IV., (iv) presun do posledných časov súženia, (v) posledné veci: vzkriesenie, súd, večný život alebo zatratenie. (3) Zameranie tejto kázne je (i), (ii) a prechádza ako sa naplnili úplne, presne a detailne, vrátane zápletiek. (4) Dve veľké lekcie:
a. Boh histórie nielen vidí, ale aj riadi všetky udalosti od najmenších po najväčšie, a predsa tak, že nie je autorom hriechu a ľudská vôľa nie je potlačená.
b. Boh u veriacich, milujúcich Boha, riadi všetko toto tak, že im to pôsobí na dobré. História preto nie je chaotická, ale vedená Bohom do konca a predsa slúžiaca veriacim.
Daniel