Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
24.05.2015
10:00 Žilina
Napomenutie k neprestajnej modlitbe
1Tes 5,17

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 73
V blízkom spoločenstve s Tebou
Jan 4,1-26
Jan 7,37-39
Ef 6,10-20
1Tes 5,17
Kázeň
Druhý príkaz z triády príkazov pre každú situáciu a celý život kresťana je neprestajná modlitba. (I) NA ČO SA TU NEMYSLI? Na pravidelné stíšenia, na dar modlitby, nemyslí sa na vytrvalosť v modlitbe, na pôst, na prihováranie sa Ducha v nás. (II) NA ČO SA TU MYSLI a ako to vyzerá? Mať ducha (postoj modlitby) života v Božej prítomnosti, čo sa prejaví neustálym pudením k modlitbám k Pánovi počas dňa v rozličných situáciách. Príklady Písma z toho. Enoch, Nehemiá, Azaf, Dávid,.. Nabádania z Filipským a Kolosenkým k tomuto istému. (III) AKO TO PRAKTICKY ROBIŤ? (1) Odstránenie prekážok, (2) V každej okolnosti, (3) Použiť štartovače, (IV) Rozličné motivácie, čo nás môžu k tomuto viesť.
Listy Tesalonickým