Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
14.06.2015
10:00 Žilina
Napomenutie neuhášať Ducha Svätého
1Tes 5,19

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 106
Otče večnej lásky
Jan 14,15-27
Ez 37,1-14
1Tes 5,19-24
1Tes 5,19-24
Kázeň
Ostaň, Duch mnou urážaný
(I) Uhášanie Ducha (a) niektorí často vzťahujú skôr výlučne k uctievaniu alebo proroctvu v následnom verši. Fráza však nie je prepojená s následným veršom a má sa v kontexte podľa vzoru vyššie brať ako samostatná inštrukcia, ktorá sa vzťahuje na celý kresťanský život, nie len na uctievanie. Ide skôr o názov témy kázne, ako sme videli predtým, čo Tesaloničania už poznali a potrebovali si pripomenúť. (b) Na druhej strane, hoci každý hriech z podstaty je proti Duchu Svätému, tento výraz sa vzťahuje len na hriechy vedomé, konané proti svedomiu a varovaniam, ktoré k nám v tej chvíli prídu a my ich ignorujeme. (II) K čomu vedie uhášanie Ducha? (1) Zoslabnutia - postupné, nie totálne, nie opustenia Ducha u veriaceho. (2) Slabosť v ovocí, vitalite, istote spásy, svedectve, službe, zvládaniu situácií. (III) Ako sa deje uhášanie? Ako liatie vody do ohňa (hriechy prestúpení) alebo ako neprikladanie do ohňa (hriechy zanedbaní). (IV) Ako sa líši od „hriechu proti Duchu Svätému“ a v čom je to podobné? Ako kresťan musí dávať veľký pozor a nepodceňovať to. Ďalšie varovania proti uhášaniu Ducha. (V) Ako sústavne bdieť pred uhášaním? (1) Uvedom si, kto je Duch Svätý, ktorého ideš uhášať – vzácna osoba Ducha Svätého, jej realita v Tebe a Jeho vplyv v Tebe ak si kresťan. (2) Uvedom si, čo je to za dobré pôsobenie, ktoré ideš uhášať. (3) Uvedom si, čo si tým spôsobíš v dôsledku. (VI) Čo robiť, ak som uhášal Svätého Ducha? (a) Čiň pokánie - priame vyznanie, pýtaj sa, čo to spôsobilo. Často treba ísť späť a nájsť prvú príčinu, kde som uhasil Ducha a všetko sa od tej chvíle nabaľovalo. (b) Čakanie na obnovenie môže chvíľu trvať, treba len čakať v konaní pokánia a Božej vôle. (c) Vyznanie hriechu každému v reťazci pádov vrátane Ducha Svätého. (VII) Nie je náhrada za Svätého Ducha a Jeho prebývanie a vplyv. Stráž sa!
Listy Tesalonickým