Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:


Piatok
14.08.2015
09:00 Žilina
Usmernenia (1) pre úspešné umŕtvovanie ‎hriechu
Zj 3,14-21

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 5
Zj 3,14-21
kázeň
‎‎[1] SPOZNAJ SYMPTÓMY, ČO SPREVÁDZAJÚ HRIEŠNU ‎ŽIADOSŤ
Umŕtvovanie hriechu

Zborové konferencie » Umŕtvovanie hriechu »