Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:


Deň Pánov
24.04.2016
08:30 Žilina
Pre tých, ktorí idú životom sami (4) – charakter stavu (1) - cnostný
1Kor 7,7-9

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
1Kor 7,7-9
Iz 56,3-4
A. Dar (stav) sám o sebe, pokiaľ je legitímne držaný a spravovaný, je CNOSTNÝ STAV práve tak ako manželstvo
Čo sa myslí? Cnostný, Sám o sebe, Legitímne držaný, Legitímne spravovaný
1. Nie je to hriešny stav
+ Námietka: Ako môže byť tento stav nie hriešny, keď prišiel ako dôsledok hriechu a smrti, na rozdiel od manželstva?
2. Nie je to opak manželstva, ale rovnako svätá alternatíva
3. Kristus, náš Spasiteľ a dokonalý príklad k nasledovaniu, ho mal a dal mu cnostné miesto
APL: Učeník a nasledovník Krista nepodrobuje nutne manželstvo k tomu, aby bol najviac dokonalý, ľúbezný a dokonalý nasledovník Pána Ježiša.
4. Mnohí svätí ľudia v Písme aj v histórii cirkvi mali tento dar a boli veľmi požehnaní
5. Dar musí Boh pokladať za veľmi cnostný, keď ho zvolil za symbol nádherného oddelenia sa a čistoty pre každého kresťana, a dokonca aj cirkvi na zemi
6. Dar musí Boh pokladať za veľmi cnostný, keď ho volí pre vykonanie inak nevykonateľných úloh/služieb v kráľovstve alebo pre ukázanie lásky ku Kristovi cez poslušnosť
7. Vykúpenie dalo tomuto daru veľkú cnosť
8. Je cnostný, lebo je to trvalý stav v nebi
9. Tento dar, keď sa žije sväte, zobrazuje cez naše životy najhlbšiu lásku a oddelenie od sveta pre Pána Ježiša Krista
Niektoré závery k predchádzajúcim bodom:
Pre tých, ktorí idú životom sami