Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:


Útorok
02.08.2016
16:20 Písek u Jablunkova, ČR
Vznešenosť poznania o Kristovi
1Kor 2,2

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
1Kor 2
Vyučovanie
1. Excelentné DÔVODY pre štúdium doktríny o Kristovi
1) Poznanie o Kristovi je jadrom a stredobodom celých Písem
2) Poznanie o Kristovi je základom užitočnosti
3) Poznanie o Kristovi je ohromujúce a rozsiahle
4) Poznanie o Kristovi je tá najvznešenejšia téma, s ktorou duša môže stráviť svoj čas
5) Najviac utešujúce a odmeňujúce poznanie je poznanie o Kristovi
6) Poznanie o Kristovi je neporovnateľné s ľudským prirodzeným poznaním
2. Excelentné DÔSLEDKY plynúce z poznania o Kristovi
1) Málo tohto poznania, ak účinne pôsobí na tvojom srdci, urobí viac osohu ako množstvo iných, márnych vecí poznania na tejto zemi!
2) Jeho excelentnosť nás zahanbuje, ako málo sme doteraz o Kristovi poznali.
3) Aký smutný však je stav tých, ktorí majú poznanie o Kristovi a nie sú o nič lepší, ako by ho nikdy nemali!
4) Pomáha nám rozlišovať služobníkov Slova a doktrínu.
5) Hojne a vyvážene dávajme čas štúdiu o Kristovi.
DVE UPOZORNENIA:
A. Služobníkom:
B. Poslucháčom:
Prameň života - ukazovanie Krista v Jeho sláve